caza estrada 2

La Valedora do Pobo y la Xunta «marean la perdiz».

caza estrada27-06-2016 – Como todos saben habiamos pedido a la Valedora do Pobo que instara  a la Xunta de Galicia para que modifieque YA, la nueva ley de caza que permite esta actividad en vias públicas y carreteras asfaltadas, así como el artículo que elimina la obligación de señalizar vías públicas y carreteras donde se estánefectuando batidas.

La «nueva» Valedora doPobo pide un nuevo informe a la Conselleria de Medio Ambiente que le responde que «está todo bien» y ella, ignorando, no sabemos si intencionalment4e o no, la recomendación del antiguo Valedor, de marzo de 2015, donde en absoluto estaba de acuerdo con que estuviera «todo bien» y recomendaba cambiar la ley, nos encaminó la respuesta de la Consellería dando el tema por encerrado.

caza estrada27-06-2016 – Como todos saben habiamos pedido a la Valedora do Pobo que instara  a la Xunta de Galicia para que modifieque YA, la nueva ley de caza que permite esta actividad en vias públicas y carreteras asfaltadas, así como el artículo que elimina la obligación de señalizar vías públicas y carreteras donde se estánefectuando batidas.

La «nueva» Valedora doPobo pide un nuevo informe a la Conselleria de Medio Ambiente que le responde que «está todo bien» y ella, ignorando, no sabemos si intencionalment4e o no, la recomendación del antiguo Valedor, de marzo de 2015, donde en absoluto estaba de acuerdo con que estuviera «todo bien» y recomendaba cambiar la ley, nos encaminó la respuesta de la Consellería dando el tema por encerrado.

Le enviamos otros escritos aclarando que ya existía esa «Recomendación» así que, de «todo bien», nada y que hiciera valer tal «Recomendación» y además que recomendara que se obligara a señalizar las batidas. Incluso tuvimos que presentar una queja de la misma Valedora porque no nos respondió a ese escrito. También se presentó un proposición no de ley por parte del PSg PSOE en el sentido de modificar la ley y que está pendiente de lo que se resuelva.

Pues bien, nos acaba de llegar la respuesta de la «Valedora do Pobo», en la que encamina los «argumentos» de la Consellería de Medio Ambiente la cual, fingiendo ignorar lo que se pide y lo que se propone, se dedica a «marear la perdiz», con la connivencia de la Valedora que tmabién pretende ignorar lo que se planteaba.

Valedora 1                       Valedora 2                               Valedora 3

 

Este es el enlace con el documento que nos remite la Valedora do Pobo (Tambíen las fotos) y a continuación el correo de respuesta que le hemos remitido de forma inmediata y que dice:

SRA. Valedora do Pobo.
 
En relación ao informe que nos remite, emitido pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ameinte e Ordenación do Territorio,  onde esta Secretaría considera segura (e incluso ética e sen sobresaltos) a normativa sobre caza e vías públicas, debemos insistir que tais boas verbas en absoluto son compartidas por esa Institución do Valedor do Pobo que na súa «Recomendación» de data 16 de marzo de 2015 (data do escrito que nos remite) considera:
 
«Á vista do exposto, esta Institución, no exercicio da función atribuída no artigo 32.2 da lei autonómica 6/1984, formula á administración cinexética a seguinte RECOMENDACIÓN:
Debe desenvolverse pola vía normativa que estime procedente, o criterio
interpretativo principal para considerar unha vía pública como zona de
seguridade a efectos cinexéticos.
Asemade, semella oportuno impulsar o procedemento de declaración dun terreo
como non cinexético para os efectos establecidos no artigo 37 da lei 13/2013, de
caza de Galicia.”
 
As medidas que toma a Consllería, e que relata neste último «Informe» que envía ao Valedor, é que as medidas serán «adoptadas no regulamento que se está a elaborar».
A nosa opinión é que a falta de tais medidas está pondo en risco aos cidadáns de Galicia debido ao perigo contemplado polo Valedor do Pobo na sua resolución de marzo de 2015, porque solo se protexen as estradas «debidamente sinalizadas», que son as menos.
Ademais dese perigo tamén está o feito de que na lei publicada, concretamente no artigo 63-7 dice:
 
«7. Nas montarías será obrigatorio sinalizar os camiños de uso público que se internen na zona onde se desenvolva a actividade. No caso das batidas, o réxime de sinalización determinarase regulamentariamente«.
 
Con o cal tamén se deixa para un regulamento que non sabemos cando se publicará outra medida de seguridade fundamental.
De maneira que temos dous gravísimos perigos na lei de caza que na anterior non existían e sendo así, parece sensato que o que hay que modificar de maneira inmediata, sen esperar ao regulamento son os artigos que causan eses temerarios riscos aos cidadáns.
 
Así pois reiteramos a necesidade de insistir diante da Consellería de Medio Ambiente sobre a inmediata modificación da lei de caza co obxecto de preservar a seguridade dos mais de dous millóns de galegos que estamos en risco, moitos dos cales xa sofreron accidentes con a antiga lei que era moito mais segura.
 
Con todo respeto e consideración.
 
Julio Fernández González . Presidente.
 
P/D Axuntase a recomendación do Valedor do Pobo de marzo de 2015
 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.