Temas

-Maneira de segregar fincas de un «Tecor»

-Se vostede non quere segregar esixa que lle paguen por utilizar as súas fincas

-Onde se caza e por qué o fan neses lugares

-¿Qué dereito teñen uns cazadores a utilizar as propiedades de terceiros para o seu beneficio?

-Lugares onde non se pode cazar nin circular con armas

-Saiba máis sobre a caza

-Lexislación sobre o asunto AO FINAL DESTA PÁXINA

 

__Maneira de segregar fincas de un “Tecor”.

_Seguramente están a cazar en fincas de súa propiedade e sen o seu consentimento. Se vostede quere rematar con esta situación saiba que nas súas fincas manda vostede e todo o que nelas hai é de súa propiedade, incluídos os animais que nelas viven.

Continue Reading