Skip to main content

SOS Courel

Posted in

23/05/08 - Nova no "País".

Reproducimos a nova que nos chega dende SOS Courel. As licenzas irregulares ás canteiras que destrúen o Courel vamos a ter que pagálas todos. Igual que as construccións que autorizan alcaldes corruptos e logo indemniza o Concello. VEXAN:

Difunde !!! Galego - Castellano

En Galego

¡ Incrible o que arrisca a Xunta de Galicia no Courel !

SOS Courel, no 2005, presentou unha queixa ante a Comisión Europea, tramitada co Nº 2005/4696, para denunciar a proliferación indiscriminada de canteiras e outras desfeitas colaterais interesadas, coa intención de asolar a Serra enteira.

Despois de varios avisos que non tiveron éxito, esta Institución Europea, o día seis de este Maio, emitiu o último informe de advertencia antes de pasar ao díctame definitivo, que podería levar a España ante os Tribunais de Xustiza Europeos e a ser condenada a devolver cuantiosas sumas de axudas europeas.

Ver noticia http://www.galiciae.com/nova/10773.html

A Comisión Europea advirte graves irregularidades nas seguintes canteiras:

1.- La Campa, canteira en explotación no Concello de Folgoso do Courel, na cunca do río Lor, ocupa máis de un Km. do río Luruda. Autorizada pola Xunta en xuño do 2007, cando xa foran advertidos pola Comisión Europea.

Ver >>> VÏDEO denuncia “El Escarabajo Verde”, de dúas partes, 12 + 12 minutos,

¡Ollo !para que se poña en marcha o vídeo tes que buscar debaixo da pantalla parte 1 ou parte 2 e preme.

2.- «La Ilusión Fracción Segunda», en Folgoso do Courel, na cunca do río Lor, outorgada no 2006, sen explotar de momento a espera do desenvolvemento da Lei de ordenación da minaría de Galicia, norma aprobada o “martes trece” de maio no Parlamento de Galicia. A Xunta presumiu de tela anulada no 2007, pero non foi tal.

3.- “Cupa II, fracción 3ª”, en Folgoso do Courel, na cunca do río Lor, outorgada no 2006, sen explotar de momento a espera do desenvolvemento da Lei de ordenación da minaría de Galicia.

4.- “Cupa II, fracción 2ª”, incriblemente emprazada xunto ao “monumental” Pregue Tumbado do Courel, outorgada no 2006, sen explotar de momento a espera do desenvolvemento da Lei de ordenación da minaría de Galicia.

Lei de ordenación da minaría de Galicia

Coa recentemente aprobada Lei de ordenación da minaría de Galicia, a Xunta e o Parlamento de Galicia habilitaron o instrumento necesario para encher o Courel con máis e máis canteiras, agora que a pizarra entrou en crise por mor da baixa na construcción e por a entrada de China e Brasil no mercado da lousa, así outras canteiras do Courel teñen serios problemas de viabilidade: http://www.lavozdegalicia.es/lemos/2008/03/23/0003_6671398.htm.

O caso é abrir e abrir canteiras para logo indemnizar ás empresas cando teñan que pechar, e a restauración xa se fará tamén con fondos públicos.

¿Que pasa co Parque Natural do Courel?

A Xunta está adiándoo sucesivamente, en espera da aprobación e desenvolvemento da Lei de ordenación da minaría de Galicia, para adiantarse coa declaración de “Concello Mineiro”

¿ Como podes colaborar con SOS Courel ?

1.- Difundindo este comunicado todo canto poidas.

2.- Picando neste vídeo de Youtube para achegalo ao millón de visitas.

3.- Tamén podes mercar o documental “Unha lousa sobre o Courel”

4.- Para quen queira axudar nos procedementos xudiciais de SOS Courel >>>>>> Nº de CONTA

Saúdos

SOS Courel, 21 maio de 2008

607 22 58 87 soscourel@mundo-r.com

En Castellano

Increíble lo que arriesga la Xunta de Galicia en o Courel

Sos Courel, en el 2005, presentó una queja ante la Comisión Europea, tramitada con el Nº 2005/4696, para denunciar la proliferación indiscriminada de canteras y otros destrozos colaterales interesados, con la intención de asolar la Sierra entera.

Después de varios avisos que no tuvieron éxito, esta Institución Europea, el día seis de este Mayo, emitió el último informe de advertencia antes de pasar al díctame definitivo, que podría llevar a España ante los Tribunales de Justicia Europeos y a ser condenada a devolver cuantiosas sumas de ayudas europeas.
Ver noticia http://www.galiciae.com/noticia/10773.html

La Comisión Europea advierte graves irregularidades en las siguientes canteras:

1.- La Campa, cantera en explotación en el Ayuntamiento de Folgoso do Courel, en la cuenca del río Lor, ocupa más de un Km. del río Luruda. Autorizada por la Xunta en junio del 2007, cuando ya habían sido advertidos por la Comisión Europea.
Ver >>> VÍDEO denuncia “El Escarabajo Verde”, de dos partes, 12 + 12 minutos,
¡Ojo !para que se ponga en marcha el vídeo tienes que buscar debajo de la pantalla parte 1 o parte 2 y pulsa.

2.- «La Ilusión Fracción Segunda», en Folgoso do Courel, en la cuenca del río Lor, otorgada en el 2006, sin explotar de momento la espera del desarrollo de la Ley de ordenación de la minaría de Galicia, norma aprobada el “martes trece” de mayo en el Parlamento de Galicia. La Xunta presumió de haberla anulado en el 2007, pero no fue tal.

3.- “Cupa II, fracción 3ª”, en Folgoso do Courel, en la cuenca del río Lor, otorgada en el 2006, sin explotar de momento la espera del desarrollo de la Ley de ordenación de la minaría de Galicia, norma aprobada el “martes trece” de mayo en el Parlamento de Galicia.

4.- “Cupa II, fracción 2ª”, increíblemente emplazada junto al “monumental” Pliegue Tumbado del Courel, otorgada en el 2006, sin explotar de momento la espera del desarrollo de la Ley de ordenación de la minaría de Galicia, norma aprobada el “martes trece” de mayo en el Parlamento de Galicia.

Con la recién aprobada Ley de ordenación de la minaría de Galicia, la Junta y el Parlamento de Galicia habilitaron el instrumento necesario para llenar o Courel con más y más canteras, ahora que la pizarra entró en crisis por culpa de la baja en la construcción y la entrada de China y Brasil en el mercado de la losa, así otras canteras del Courel tienen serios problemas de viabilidad:

http://www.lavozdegalicia.es/léemelos/2008/03/23/0003_6671398.htm

El caso es abrir y abrir canteras para luego indemnizar a las empresas cuando tengan que cerrar, y la restauración ya se hará también con fondos públicos.

¿Que pasa con el Parque Natural del Courel?
La Xunta está retrasándolo sucesivamente, en espera de la aprobación y desarrollo de la Ley de ordenación de la minaría de Galicia, para adelantarse con la declaración de “Ayuntamiento Minero “

¿ Cómo puedes colaborar con SOS Courel ?
1.- Difundiendo este comunicado todo cuanto puedas.
2.- “Picando” en este vídeo de Youtube para acercarlo al millón de visitas.
3.- También puedes mercar el documental “Unha lousa sobre o Courel”
4.- Si quieres ayudar en los procedimientos judiciales de Sos Courel >>>>>> Nº de CUENTA

Saludos

Sos Courel, 20 mayo de 2008
607 22 58 87 soscourel@mundo-r.com