La explotación irracional de la fauna para negocio.

31-01-2009 ( Gallego ) No tenemos otra definición, para definir el modo en que se está utilizando la fauna silvestre para mantener el boyante negocio de la caza. En este caso, no vamos a culpabilizar a los que la practican ya que consideramos que ellos son las víctimas útiles que aportan, de sus bolsillos, los recursos económicos de los que viven grandes empresas e instituciones.


Como se puede ver a continuación y así lo manifiestan de manera desafiante algunos partícipes de este negocio, la caza, mediante diversos artificios, se practica de manera continuada en nuestros montes todo el año, con las conocidas consecuencias desatrosos para el medio ambiente y la seguridad de las personas.

31-01-2009 ( Gallego ) No tenemos otra definición, para definir el modo en que se está utilizando la fauna silvestre para mantener el boyante negocio de la caza. En este caso, no vamos a culpabilizar a los que la practican ya que consideramos que ellos son las víctimas útiles que aportan, de sus bolsillos, los recursos económicos de los que viven grandes empresas e instituciones.


Como se puede ver a continuación y así lo manifiestan de manera desafiante algunos partícipes de este negocio, la caza, mediante diversos artificios, se practica de manera continuada en nuestros montes todo el año, con las conocidas consecuencias desatrosos para el medio ambiente y la seguridad de las personas.


Es fácil suponer que mediante las diversas excusas que se facilitan para dar tiros todo el año, así como la ausencia total de vigilancia durante la práctica de las diversas “especialidades” y la conocida sensibilidad ecológica y ética de la mayoría de sus practicantes, el resultado es que, una vez en el monte, cualquiera cosa que se mueva es pieza de caza. Al estado de la fauna nos remitimos, así como a la necesidad, más que conocida, de “repoblar” con animales de granja.


Quienes entregan nuestra riqueza natural para éste negocio son los mismos que, independientemente de colores políticos, también entregan el Courel a las pizarreras, los ríos y montes a las eléctricas, las montañas a las canteras, e litoral a las piscícolas, y el territorio a cualquier negocio que reporte beneficios a las grandes empresas sean éstas constructoras, automovilísticas, petroleras o pesqueras. Veremos cuanto tiempo duran dichos recursos al ritmo que los consumimos, aunque suponemos que pasará igual que con la fauna.


La única diferencia entre ellos son sus peleas para conseguir nuestro voto, ocupar los sillones y, tanto los unos como otros, entregar la riqueza del mundo, en nuestro nombre, a quienes los financian y les dan las ordenes.


Los datos que siguen están extraídos de la orden de vedas de Galicia, para el período 2009-2010.

Artigo 2º.-Período hábil para a caza.
O período hábil para exercer a caza, válido con
alcance xeral, será o comprendido entre os días 18
de outubro de 2009 e o 6 de xaneiro de 2010
, ambos
inclusive

Artigo 13º.-Danos producidos pola caza.
1. Co fin de reducir os danos que se poidan producir
na agricultura, na gandaría, na silvicultura, na
circulación viaria, na flora e fauna silvestres, os servizos
de Conservación da Natureza poderán acordar
medidas de control. Fóra do período hábil de caza
,

2. As principias medidas de control fronte aos
danos por especies que se poderán adoptar son as
seguintes:
a) Lobo (Canis lupus): por danos constatados desta
especie, poderanse autorizar esperas, ganchos ou
montarías durante todo o ano, salvo nos meses de
abril, maio e xuño, en que a especie está criando.

b) Xabaril (Sus scrofa): co fin de reducir os danos
producidos por esta especie, tras comprobarse a
existencia deles, os servizos de Conservación da
Natureza poderán autorizar, por delegación do director
xeral de Conservación da Natureza, a realización
de ganchos, montarías ou esperas
.

c) Corzo (Capreolus capreolus): co fin de reducir os
danos producidos por esta especie, poderase proceder
de igual forma que no caso do xabaril.

1. Caza menor:
a) Arcea (Scolopax rusticola) e agacha (Gallinago
gallinago): poderase prolongar o período hábil de
caza para estas especies ata o día 7 de febreiro de
2010,

¡OJO! La Arcea, es una especie en peligro de extinción y sobre la que también se realizan campeonatos por parte de la FGC.

c) Lebre (Lepus granatensis): só se autoriza a súa
caza, no período hábil comprendido entre o 18 de
outubro e o 6 de decembro de 2009
,

d) Raposo (Vulpes vulpes): no período hábil de caza
menor pódese cazar nas distintas modalidades de
caza menor e en gancho. Poderanse autorizar ganchos
para a caza do raposo desde o 30 de agosto ata
o comezo da tempada regular
, os xoves, sábados,
domingos e festivos. Así mesmo, entre o 7 de xaneiro
e o 7 de febreiro de 2010
, e só nesta modalidade,
poderase cazar os xoves, sábados e domingos en todo
o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Paspallás (Coturnix coturnix): pódese cazar no
período hábil de caza menor. Poderase autorizar a
súa caza nos Tecor da antiga lagoa de Antela nos
concellos que se relacionan no anexo II desta orde,
entre o 22 de agosto e o 13 de setembro de 2009.

2. Caza maior:
a) Corzo
(Capreolus capreolus): desde o 30 de agosto
e ata o 17 de outubro de 2009,
poderanse autorizar
as modalidades de gancho, montaría e axexo, os
sábados, domingos e festivos para machos adultos e
desde o 27 de setembro ata o 17 de outubro e ademais
o día 24 de outubro de 2009, femias adultas en
descaste.

o axexo do corzo,
establécese como período hábil para a tempada
2010-2011, na modalidade de axexo unicamente,
desde o 1 de abril ata o 1 de agosto de 2010,

b) Xabaril (Sus scrofa): o período hábil estenderase
desde o 30 de agosto de 2009 ata o 31 de xaneiro
de 2010
, nas modalidades de gancho ou montaría,

c) Cervo, gamo e muflón (Cervus elaphus, Dama
dama e Ovis ammon musimon): o período hábil
estenderase na modalidade de axexo unicamente,
desde o 13 de setembro ata o 9 de outubro de 2009,

Desde o 10 de outubro de 2009 ata o 21 de febreiro
de 2010
, os servizos de Conservación da Natureza
poderán autorizar, por delegación do director
xeral de Conservación da Natureza, as modalidades
de gancho, montaría e axexo, os xoves, sábados,
domingos e festivos,

e) Rebezo (Rupicapra pyrenaica): o período hábil
estenderase do 16 de agosto ata o 30 de outubro de
2009
, na modalidade de axexo e na Reserva Nacional
de Caza dos Ancares.

Aún por encima y para más escarnio, lo que podrían ser “ganchos” de caza practicados aisladamente y donde el zorro tiene alguna oportunidad de escapar, la FGC organiza una matanza por parte de más de 1.000 individuos, en la cual el zorro que escapa de una cuadrilla lo más probable es que sea abatido por la que ocupa el territorio adyacente.


En esa explicación incluimos los supuestos zorros “avistados” y no abatidos por las cuadrillas, los cuales habrán sido también abatidos por la siguiente.


A todo esto hay que sumar el hecho de que dichos “campeonatos” se están realizando en Tecores normales, cuando la ley de caza estipula que, para acontecimientos deportivos, se deberán constituir “Terrenos cinegéticos deportivos”. Como se ve una “elasticidad” de la ley demasiado conveniente a los intereses de los que hablamos.

Artigo 20.–Terreos cinexético–deportivos.
1.–Terán a condición de terreos cinexético–deportivos
aquelas áreas do territorio nas que a caza poida
practicarse de conformidade coa lexislación específica
que regule as prácticas deportivas.
2.–As sociedades, asociacións ou federacións de
cazadores constituídas ó amparo da lexislación do
deporte poderán solicita–la declaración de terreo
cinexético–deportivo, para practicar nel a caza cun
exclusivo carácter deportivo, exento de calquera ánimo
de lucro.

Como consecuencia de todo ello se podrá comprender que, los razonamientos de la FGC sobre el supuesto “control” que se pretende con estas actividades, sobre el número de animales, nos suene a música celestial y que el que se deja engañar es porque quiere.

13 comentarios

 1. ???
  a esos 1000 participantes, hay que sumarlle os 200 activistas «ecoloxistas» que cos vosos silbatos e berros axudastes a mover mais raposos, coa conseguinte accion de que foron abatidos polos cazadores. estos percances foron comentados por varias cuadrillas que estaban a cazar no campionato de Portomarín, e as cales daban as gracias os ecoloxistas pola sua axuda.

  outra cuestion son os raposos avistados, unha persoa que non coñeza esta caza, nin como se move o raposo, pode pensar que este vota a correr e fai como o xabarin que vai recto e atravesa rios e montes ata que se sente seguro. o raposo movese nun perímetro mais pequeno e é moi dificil que unha cuadrilla dunha mancha pegada poida abater un raposo que non boten eles mesmos, e máis cando as zonas de caza son tan amplias como en estos campeonatos. xa que en este ultimo campeonato se distribuiron nos montes de ata 21 tecores diferentes. coa conseguinte extensionde terreo que eso conleva.se se mataron 94 , hay fontes de que se avistaron ata 350 exemplares (que escaparon e quedaron con vida)Podese decir que o raposo en galicia goza de boa saude.

 2. Estás a te contradecir
  Se mataron raposos que fuxiron da mancha do lado solo se pode explicar porque as cuadrillas estaban moi xuntas, en contra das distancia que tu dices que había entre elas.
  O de non facilitar a caza, asustando o raposo cara aos tiradores, xa o sabemos hai moito tempo, así que deixade de presumir desa tontería.
  Se tanto vos favorecemos non entendemos tanta ira pola nosa presencia.

 3. Así es
  Asi es según comentan cazadores que participaron se vieron mas de 350 zorros.Y se abatieron 94, este es el record absoluto de los campeonatos de caza.Con lo cual se deduce lo siguiente:
  -Las poblaciones de zorros en Galiza GOZAN DE MUY BUENA SALUD.
  -Tenía razón la F.G.C. y los cazadores cuando afirmaban que existían más de 2 zorros por hectarea.
  -Los estudios de los ecologistas sobre el número de zorros SE HA DEMOSTRADO CON HECHOS PROBADOS QUE ERAN MAS FALSOS QUE UNA MONEDA DE 3 EUROS.
  -No existe ningún peligro para mantener el número de zorros en los campos de Galiza.
  -La caza es vital para el mundo rural, aporta recursos de todo tipo tanto económicos,
  lúdicos,y de verdadera conservación de los ecosistemas.
  Por ultimo recordar que ya nunca más podrán decir que no existen zorros en Galiza, es algo que se cae por su propio peso, su número es elevadísimo.

 4. Que no… (para Así es)
  Se mataron más porque los otros campeonatos eran hasta las 13:00 y éste fué hasta las 15:00.
  El censo de zorros no se comprueba mediante esas «cientificas» técnicas de los «avistamientos».
  A la FGC poco le importa cuantos zorros hay. Están preocupados con otros «intereses».

 5. estas equibocado
  Este campeonata foi ata a 13:30, coma todos os campeonatos que se relizan nesta modalidade e coma todos os anos.Non foi ata as 15:00 como dis. soamente que hay un tempo para entrar en control que é ata as 15:00, debido as distancias das zonas de caza, pero todos os equipos paran de cazar as 13:30. Asique o tempo foi o mesmo.

 6. Actos ecoteroristas en Portomarin.Es bueno saber quien son

  Se produjeron varios actos ecoterroristas ilegales en Portomarin.
  El día anterior varias casas aparecieron con pintadas,muchas papeleras fueron arrancadas, así como diversas señales de tráfico.
  Volcaron muchos contenedores y arrancaron y tiraron macetas y buzones de correos.
  Estos amigos terroristas cortaron los cables de dos coches con remolque.
  Varios ecoterroristas fueron denunciados por desacato a la autoridad.
  Intentaron ofrecer alimento tratado con tranquilizantes a los perros de los cazadores, por suerte los dueños se dieron cuenta a tiempo y evitaron que los ingirieran.
  Se pasaron todo el rato insultando a la gente.
  Es por ello que nos alegramos del tremendo fracaso otro año más del boicot y la suma de denuncias que van acumulando y que se suman a los antecedentes que ya tienen muchos de estos ecoterroristas.

 7. Eres un auténtico Sherlock Holmes
  Vas acabar con la policia y te van a contratar solo a ti. Podría decir que lo que relatas fué cometido por los propios cazadores, para echar la culpa a los ecologistas, pero sería practicar la misma calumnia que tú. Lo que te puedo asegurar es que Portomarín no estaba destrozado, las señales de los tecores están todas deterioradas y con disparos, los cazadores pasaron el día saciando su sed de sangre matando zorros, mataron otros animales, se les vió cazando en las carreteras y zonas de seguridad, salen en la prensa insultando a los ecologistas, bebieron alcohol por la mañana y,a pesar de todo ello, ninguno fué denunciado. Curioso ¿verdad? debe ser por lo guapos que sois.(No te pongas a pensar que al final serás incapaz de sacar conclusiones).

 8. ya,, ya,
  Mejor les preguntas a la gente de portomarin y verás que opinan de vosotros los alborotadores,no se que pasa pero donde vais destrozais,otro año destrozasteis las señales del camino de santiago.Os conocen en todos los lados y no os quiere nadie.
  Equanimal, matar por matar son grupos de vividores y alborotadores.

 9. Si a la caza y a la informacion sin manipulaciones
  Totalmente de acuerdo contigo e iria mas alla,preguntando a esos que se vanaglorian de que aman tanto la naturaleza,si la forma que teneis de demostrarlo es liberando bisones para los que no se mueren de hambre se mueran atropellados por un coche.¡Basta ya de tanto cinismo e ignorancia! a parte de prohibir,prohibir y prohibir ¿que aportacion realizais o que propuestas teneis(ademas de andar con silbatos como niños pequeños por el monte)?Me gustaria veros desbrozando monte o realizando biotopos(Que para vuestro conocimiento realizan las sociedades de cazadores,sufragado en un alto porcentaje con los bolsillos de esa especie que tanto detestais(los cazadores,que son los unicos que se preocupan realmente de que haya vida en el monte).Si hay algun triste conejo,liebre ,perdiz en nuestros montes es gracias a ellos,que pierden tiempo y dinero en que asi sea,pq asi es un verdadero cazador.Informaros ,para que no os manipulen,pq amigos,la ignorancia suele ser bastante atrevida.

 10. Si a la caza y a la informacion sin manipulaciones
  Totalmente de acuerdo contigo e iria mas alla,preguntando a esos que se vanaglorian de que aman tanto la naturaleza,si la forma que teneis de demostrarlo es liberando bisones para los que no se mueren de hambre se mueran atropellados por un coche.¡Basta ya de tanto cinismo e ignorancia! a parte de prohibir,prohibir y prohibir ¿que aportacion realizais o que propuestas teneis(ademas de andar con silbatos como niños pequeños por el monte)?Me gustaria veros desbrozando monte o realizando biotopos(Que para vuestro conocimiento realizan las sociedades de cazadores,sufragado en un alto porcentaje con los bolsillos de esa especie que tanto detestais(los cazadores,que son los unicos que se preocupan realmente de que haya vida en el monte).Si hay algun triste conejo,liebre ,perdiz en nuestros montes es gracias a ellos,que pierden tiempo y dinero en que asi sea,pq asi es un verdadero cazador.Informaros ,para que no os manipulen,pq amigos,la ignorancia suele ser bastante atrevida.

 11. Falacias
  Estáis repitiendo, como cotorras, las consignas que os han dado. Cuando vayáis desbrozar o colocar biotopos avisáis, para darme el gusto de ver, aunque solo sea por una vez, a un cazador en el monte haciendo lo que dices. Si algún tecor se preocupa de soltar animales de granja, para que podáis matarlos a los pocos días, es simplemente para tapar la catástrofe de extinción que habéis provocado debido a la sobre explotación y también para que sigáis gastando el dinero en licencias, cuotas, escopetas, cartuchos y todo lo que mueve ese sangriento negocio, a costa vuestra y de los animales.

 12. Falacias?
  Me parece que las cotorras y los que teneis aprendidas bien las consignas,sois vosotros.Me parece buena idea,dame tu telefono y sin ningun tipo de problemas te invito a que veas cual es nuestra contribucion al monte y a la naturaleza,eso si,siempre que tu participes y hagas algo,que para vivir de la sopa boba,ya estan vuestras organizaciones.Te vuelvo a repetir,pq la verdad,es que no se si me he explicado bien o es que realmente no hablamos el mismo idioma¿Que propuestas teneis?,pq al final voy a pensar que realmente pesa sobre vosotros una gran losa,la ignorancia, y la oposicion por la oposicion,asi como la manipulacion.En esta vida esta bien tener animo critico,pero siempre con argumentos con peso y creibles,y mas importante aun,un orden de prioridades,asi que cuando se acaben las guerras,todos tengamos trabajo(a lo mejor este punto no se ajusta a lo quereis),los jovenes tengamos acceso a una vivienday se acabe el hambre,podemos discutir todo lo que quieras sobre la caza y hasta del sexo de los angeles.Seguramente todos estos puntos,no te interesaran o los pondras al mismo nivel que la caza del zorro,pq para ti seran iguales.Lo dicho,ignorancia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.