CANCEIRA DOS HORRORES

Colectivos ecoloxistas e animalistas rexeitan a nova norma que modifica a protección animal de Galicia

COMUNICADO DE PRENSA     Santiago de Compostela, a 30 de xullo de 2010

Colectivos ecoloxistas e animalistas rexeitan a nova norma que modifica a protección animal de Galicia.

Na elaboración da norma non se tivo en conta o dereito de participación pública dos axentes implicados na protección dos animais.

Recentemente publicouse o Decreto  polo que se modifican diversas normas xurídicas que regulan a agricultura, a formación agraria e a conservación da natureza. As modificacións sobre esta última, supoñen cambios no Decreto de protección animal do ano 98, uns cambios que non contribúen a avanzar no eido da protección animal en Galicia.

COMUNICADO DE PRENSA     Santiago de Compostela, a 30 de xullo de 2010

Colectivos ecoloxistas e animalistas rexeitan a nova norma que modifica a protección animal de Galicia.

Na elaboración da norma non se tivo en conta o dereito de participación pública dos axentes implicados na protección dos animais.

Recentemente publicouse o Decreto  polo que se modifican diversas normas xurídicas que regulan a agricultura, a formación agraria e a conservación da natureza. As modificacións sobre esta última, supoñen cambios no Decreto de protección animal do ano 98, uns cambios que non contribúen a avanzar no eido da protección animal en Galicia.

A oposición ecoloxista e animalista parte da premisa de que o goberno galego non tivo en conta o dereito de participación pública dos axentes implicados na protección dos animais para modificar a norma, tal e como recoñece a Lei Aarhus. Faltando a esta convocatoria sobre a elaboración do novo Decreto, a Administración galega está eludindo os dereitos que lle son recoñecidos por lei aos cidadáns.

Doutra parte, critícase a demora da Consellería na elaboración dunha norma galega de protección animal que ambicione máis do texto actual que está completamente obsoleto, tendo en conta a demanda social de aumentar o nivel de protección aos animais.

Fai dous anos, 25 colectivos, entre os que se atopaban ecoloxistas, animalistas e protectoras de animais de toda Galicia, solicitaron á Consellería de Medio Ambiente o mesmo proceso: crear canles de participación dos axentes implicados na protección dos animais para a elaboración dunha nova lei que derrogara o texto de 1993, actualmente en vigor. Nesta solicitude facíase fincapé na necesidade de ampliar a defensa dos animais, endurecendo as sancións por maltrato, abandono e morte, e rexeitando a cobertura legal dos espectáculos taurinos que contradín o mesmo espírito da Lei no que se fala de “sociedades avanzadas que non toleran o maltrato animal”.

Deste xeito, os colectivos esixen á Consellería do Medio Rural que derrogue o texto publicado e comece de novo un traballo serio e rigoroso pola protección animal, dando cumprimento ás normas que fagan posible a participación dos grupos na elaboración dunha lei de protección dos animais máis esixente e acorde coa demanda social e non uns artigos de mínimos que “reflicten a baixa moralidade da administración de cara á defensa e ao trato dos animais en Galicia”.

Ademais, non descartan presentar unha queixa ao Valedor do Pobo e ao Comité de Aarhus europeo pola vulneración do dereito á participación.

Os colectivos asinantes son a Sociedade Galega de Educación Ambiental, Libera, Matar por Matar, Non!, a Federación Ecoloxista Galega, integrada polos seguintes grupos: ADEGA, ADENCO, APDR, Asemblea do Suído, CES, Coto do Frade, Guerrilleiros das Fragas, Grupo Naturalista Hábitat, Luita Verde, MEL, Naturviva, Néboa, Niño de Azor, Oureol, Vaipolorío, Verbo Xido, Verdegaia e XEVALE, e Amigos da Terra.

Máis información:

Montse Valencia – Asesoría xurídica Amigos da Terra – 988.37.43.18

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.