29-08-2009 – Na imaxes deste artigo podemos ver o perigoso e altamente inflamable sistema que as constructoras de autovías, neste caso San José, co consentimento da administración e posible socia no “negocio”, utilizan para “minorar” o impacto paisaxístico dos enormes terrapléns e trincheiras que deixan ao longo destas vías.


Tamén podemos ver un monte, situado ao lado da vila de Casardomato e que foi utilizado por esta mesma constructora  como “canteira” de onde conseguir material de balde para facer un terraplén entre Santa Cruz Continue Reading

28-08-2009 – –   Amigos da Terra recibe un demoledor informe, do Valedor do Pobo, sobre as graves deficiencias na canceira do Carballiño.(Vexa no final do artigo a noticias da prensa sobre o informe do Valedor do Pobo).

Artigo Orixinal:

26-08-2009 – Esta asociación vese na obriga de esixir ao Concello que aclare os insistentes rumores que, cada día con mais intensidade, circulan nesta Vila sobre o posible peche da canceira municipal, o que explicaría a presencia de cans abandonados polas rúas.

Continue Reading

24-08-2009 – Continua o desfile de noticias que confirman a inmoralidade dos que están dispostos a rematar co medio ambiente e coa vida neste planeta, coa única intención de gañar cartos.


É inaudito que estamos asistindo impasibles á desfeita que nos vai afectar a todos, sen que ninguén mova un dedo para deter a catástrofe que xa está mais que prevista polos diversos informes científicos emitidos e que confirman, entre outras barbaridades, que o Ártico vai perder a capa de xeo no ano 2015 ou que a selvas de Borneo desaparecerán no mesmo ano.

Continue Reading

21-08-2009 – Matar por matar Non, discrepa completamente dos argumentos que se están expondo por parte de UU.AA. para pedir e xustificar o adianto das actividades cinexéticas, para poder cazar os xabarís e atallar os supostos danos que este estaría causando nesta época.


As batidas en época de colleita dos froitos, os coidados das viñas, cando o campo está mais frecuentado polos labradores e cando existe maior perigo de accidentes, debido ao maior número de paseante e turistas no rural, é altamente desaconsellable.

Non debemos esquecer que, para cazar os xabarís, utilízanse armas de canón raiado (rifles)Continue Reading

20-08-2009 – Xá tardaba moito o PP en se apuntar ao negocio de destruír o rural galego, asfaltar os montes, crear transporte contaminante, fomentar o uso de coches, etc.. Noutras verbas deixar de lado o trasporte público e fomentar o mortal e contaminante transporte privado.


A provocación sae do PSOE e o PP recolle a luva e pon enriba da mesa 352 quilómetros mais. O argumento, o novo goberno seica “non fai facer tantas autovías coma nos”. Resposta do PP “nós mais ca vos”.


Se uns son “chapapoteiros” os outros mais aínda. Compre saber se esta táctica Continue Reading

17-08-2009 – Hoxe a nosa sociedade conta con todo o necesario para ser totalmente feliz, vivir na abundancia e no benestar, convivir harmonicamente coa natureza e coas demais especies,e , sen embargo, está acontecendo todo o contrario.


O caso é que, hoxe en día, estamos vivindo a época de maior progreso e de maior riqueza que o mundo viu nunca. Tal vez incluso demasiado progreso e demasiada riqueza, como veremos.

Continue Reading